Una jugadora de básquet pintat per www.dibuixos.cat