La rateta que escombrava l'escaleta 5 pintat per www.dibuixos.cat