Conill silvestre abrigat pintat per www.dibuixos.cat