Escorpí amb el fibló aixecat pintat per www.dibuixos.cat