Gravat amb flors pintat per jurit1235 www.dibuixos.cat