Llagosta en una branca pintat per saurovixpernis www.dibuixos.cat