Jugador de golf pintat per anÚnim www.dibuixos.cat