Llagosta en una branca pintat per mariona www.dibuixos.cat