Mare i fill oca pintat per BLANCA www.dibuixos.cat