Cuc dins la fruita pintat per Miriam www.dibuixos.cat