Formiga i cacauet pintat per Daniela www.dibuixos.cat