Acabats de casar II pintat per LAIA NUVIS www.dibuixos.cat