Margarida amb abella pintat per laia grau ferré www.dibuixos.cat